Pisze pan coś?
Ależ skąd.
A chciałby pan?
Nie. Witam to z wielką przyjemnością. [...]
To co pan będzie robił na emeryturze?
Bardzo dużo. Na przykład codziennie będę sobie robił pomiar serca. I to jest bardzo interesujące.


[Wyjeżdżam, ale niedaleko; ze Sławomirem Mrożkiem rozmawia (a właściwie próbuje rozmawiać - przyp. GW) Katarzyna Janowska, "Polityka", 6 czerwca 2008]

0 Response to "XXIII Pomiar serca"