{Czas utworzyć oddzielną etykietę dla coca-coli, co nie? - GW}