{Za tę i za inne przesyłki nieodnotowane, a wykorzystane podziękowania tym razem zechce przyjąć Dziki - przyp. GW}

0 Response to "Cytujemy obrazki (47)"