Od peletonu wydawców oderwała się ostatnio, niestety w kierunku przeciwnym do mety, oddalając się jeszcze bardziej od liderów w koszulkach Penguina, grupa polskich asów rynku książki. W strachu przed formatem cyfrowym obwieścili oni, iż nie będą dostarczać bibliotekom publicznym cyfrowych wersji swoich wydawnictw.


[Całość tekstu Mariusza Pisarskiego na stronie Ha!artu]

0 Response to "CCLXXIII Polscy wydawcy i duch czasów (smutna opowiastka)"