Czasami myślę, że kiedy umrę, trzeba by wykopać dwa groby - jeden z normalnym rozmiarze (...) ale drugi o wiele wiele większy. Na kamieniu nagrobnym powinien być napis: ja i moja niewyparzona gęba.


[Stephen Fry; za: wp.pl; oryginał: http://www.stephenfry.com/2009/10/19/poles-politeness-and-politics-in-the-age-of-twitter/]

1 Response to "CCXLIII Dwa groby Stephena Fry'a"

  1. maszeruj says:

    :D