- Podstawowy wskaźnik religijności Polaków w ciągu ostatnich 20 lat pozostaje na niezmiennie wysokim poziomie; wiarę w Boga deklarowało w tym czasie od 93 do 97 proc. ankietowanych - informuje Centrum Badania Opinii Społecznej. CBOS zestawił comiesięczne sondaże religijności Polaków, prowadzone w tym okresie. [...]
Ostatnie dwudziestolecie nie przyniosło też radykalnych zmian w deklaracjach wiary młodych Polaków. Według badań CBOS ciągle nieco ponad 90 proc. osób w wieku od 18 do 24 lat uznaje się za wierzące lub głęboko wierzące. Jak podkreśla Centrum od początku lat dziewięćdziesiątych odsetek respondentów z tej grupy deklarujących się jako głęboko wierzący zmniejszył się niemal o połowę - z około 9 proc. do około 5 proc. Prawie nie zmieniła się w tym czasie liczba osób określających się jako niewierzący. Niezmiennie stanowią oni około 10 proc. badanych w wieku od 18 do 24 lat.


[za: onet.pl]

0 Response to "CXCV Wierzący i niewierzący w Polsce, czyli o różnicy między sondażami a rzeczywistością"