Uczestnicząc w pogoni za nowinkami technologicznymi, tracimy kontakt z duchowym wymiarem naszego istnienia. Rzecznik papieża Benedykta XVI, ojciec Federico Lombardi, ostrzegł we włoskiej telewizji przed zgubnym wpływem komórek i internetu na duszę.

"W erze telefonu komórkowego i internetu trudniej niż dotąd chronić ciszę i dbać o wewnętrzny wymiar naszego życia" - stwierdził w programie telewizji watykańskiej. Przyznał jednak, że choć utrudnia to życie duchowe, jest koniecznością życia doczesnego.

Opinia papieża Benedykta XVI na temat poszukiwaniu luksusów w życiu jest jasna. W zeszłym miesiącu powiedział, że globalny kryzys finansowy dowodzi nikłego sensu bogacenia się i wyścigu o tak rozumiany sukces w życiu.


[za: "Dziennik"]

0 Response to "XCVII Wpływ komórki na nasze dusze"