Lecimy jednym samolotem, bo jest jeden samolot


[M
ichał Kamiński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, na uwagę, że prezydent i premier nie powinni jednocześnie lecieć tym samym samolotem; za: "Przekrój"]

0 Response to "XCIV Proste wytłumaczenie"