Żyjemy w demokracji, a nie ustroju demoskopijnym. W przeciwnym razie powinniśmy co sondaż zmieniać skład Sejmu.


[Michał Kamiński, cyt. za: dziennik.pl]

0 Response to "CLXIII Ustrój demoskopijny"