Pierwszym środkiem zaradczym byłoby skończyć z powszechnym głosowaniem, tą hańbą ludzkiego umysłu.


[Gustav Flaubert, 8 sierpnia cyt. za: J. P. Sartre, "Czym jest literatura", s. 292]

0 Response to "CLIX Flaubert-demokrata raz jeszcze"