O Bogu nie wiemy nic. Ale ta niewiedza jest niewiedzą o Bogu


[Franz Rosenzweig, cyt. za: J. A. Kłoczowski OP, "Ani kapłan, ani błazen", "Tygodnik Powszechny" nr 30/2009, s. 7]

0 Response to "CLVII Niewiedza o Bogu"