Myślę, że tłum, stado, będzie zawsze godne nienawiści. Ważna jest tylko mała grupka wybitnych umysłów, zawsze tych samych, które przekazują sobie pochodnię.


[Gustav Flaubert, Croisset, 7 września 1871, cyt. za: J. P. Sartre, "Czym jest literatura", s. 292]

0 Response to "CLVIII Flaubert-demokrata"