Ukradzione Jankowi Bińczyckiemu. Pozdrawiamy Janka.

0 Response to "Cytujemy obrazki (119): Biżuteria"